Wat en waarom

Mindfulness is een levenshouding die je op een andere manier laat kijken naar jezelf. Met bewuste aandacht en aanvaarding.  Mindfulness leert je om werkelijk te ervaren wat er zich voor jou voordoet en daar zonder oordeel mee om te gaan.  We hechten ons vaak aan iets wat we als plezierig ervaren. We vermijden of keuren af de onplezierige ervaringen. Maar beiden komen onvermijdelijk op je pad. Hoe ga je daarmee om? En wat zijn onplezierige ervaringen eigenlijk?

Met mindfulness leer je op een eenvoudige en effectieve manier om te gaan met alle dingen die bij het leven horen. Je creëert ruimte om met andere ogen waar te nemen waardoor je stabieler en kalmer wordt en je stress reduceert.

Het helpt je te accepteren wat je niet kunt veranderen.

Je laat onnodige ballast los en wordt lichter.

Het helpt je vrijheid en geluk aan te kunnen raken.